VERGOEDINGEN EN TARIEVEN

Directe toegankelijkheid diëtetiek:

Per 1 augustus 2011 is de diëtist bevoegd om zonder verwijzing dieetadviezen te verstrekken. Raadpleeg uw polisvoorwaarden van de zorgverzekering voor de vergoeding die u ontvangt.

Dieetadvisering:

De vergoeding van dieetadvisering is met ingang van 1 januari 2013 veranderd. Dieetadvisering wordt voor drie behandeluren vergoed via de basisverzekering. Deze kosten komen ten laste van uw verplichte eigen risico.

Daarnaast vergoeden diverse zorgverzekeraars extra dieetadvisering via een aanvullende polis. Wij adviseren u om hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen. Deze zorgkosten worden niet meer van uw verplichte eigen risico afgetrokken.

Wij hebben gedeeltelijk contracten gesloten met de zorgverzekeraars en zijn aangesloten bij de B.V. chronische zorg Gelders Rivierenland.

Voedingsadvisering/voorlichting:

Voedingsadvisering betreft een advies over gezonde voeding (zonder medische indicatie) en kan zonder verwijzing worden gegeven. Voedingsadvisering wordt wisselend vergoed door de zorgverzekeraars. U ontvangt hiervoor een factuur die u zelf dient te betalen. U kunt vervolgens bij uw zorgverzekeraar navragen in hoeverre deze dit vergoed.

Tarieven

Wij brengen onderstaande tarieven in rekening.

Soort consult Tarief

Eerste consult (60+30 minuten*) € 75,-

Vervolgconsult lang (30 minuten) € 30,-

Vervolgconsult kort (15 minuten) € 15,-

Telefonisch / Mail / Online-consult € 15,-

Extra indirecte behandeltijd (per kwartier) € 15,-

Toeslag huisbezoek € 20,-

Wanneer u verhinderd bent dient u 24uur voor de afspraak contact op te nemen. Indien dit niet gebeurd ontvangt u een rekening voor dit consult.
Dit word niet door de zorgverzekeraars vergoed en is voor uw eigen rekening.

* De behandeltijd die de praktijk in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

1.de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent, hierboven omschreven als consulttijd;
2.de uitwerktijd ofwel indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer, registreren van uw gegevens in uw dossier. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.